Badanie satysfakcji klienta

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • bardzo słabo
 • Słabo
 • Dostatecznie
 • Dobrze
 • Bardzo dobrze

Wizerunek Urzędu

 • bardzo słabo 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Lokalizacja Urzędu
 2. Oznakowanie Urzędu
 3. Dostępność i liczba miejsc parkingowych
 4. Atrakcyjność i przejrzystość strony internetowej Urzędu
 5. Czystość pomieszczeń Urzędu
 6. Schludność ubioru Urzędników

Indywidualne podejście do Klienta

 • bardzo słabo 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Godziny przyjęć interesanta
 2. Czytelność formularzy
 3. Zaangażowanie wobec Klienta
 4. Szacunek wobec Klienta

Kompetencje urzędników

 • bardzo słabo 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Wiedza merytoryczna
 2. Udzielanie pełnej informacji na temat załatwianej sprawy
 3. Rozwiewanie wątpliwości
 4. Zrozumiały sposób wypowiedzi
 5. Uprzejmość i życzliwość wobec klienta
 6. Pomoc w załatwieniu sprawy

Terminowość obsługi sprawy

 • bardzo słabo 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Czas oczekiwania na obsługę
 2. Szybkość obsługi na stanowisku obsługi
 3. Informacja o terminie załatwienia sprawy
 4. Dotrzymanie terminu załatwienia sprawy

Rzetelność obsługi

 • bardzo słabo 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Obiektywizm w załatwieniu sprawy
 2. Zgodność z przepisami załatwienia sprawy
 3. Przejrzystość załatwienia sprawy
 4. Staranność obsługi

Metryka Klienta